Werkwijze Vrijwilligers / Mantelzorgers

Zuidwester ziet het als haar taak om vrijwilligers en mantelzorgers goed te ondersteunen bij het vervullen van hun rol.

Vrijwilligers en mantelzorgers hebben regelmatig vragen over het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Op deze website tref je informatie aan over wat het Leercentrum te bieden heeft. Alle activiteiten en leermogelijkheden die geboden worden zijn gratis, tenzij anders is vermeld.