Hoe wij werken

Medewerkers leren via het Leercentrum
Het Leercentrum staat open voor alle medewerkers van Zuidwester. In het aanbod op deze site tref je mogelijkheden voor beroepsopleidingen, bijscholing en begeleiding. Sluit het aanbod niet aan op je vraag? Neem dan contact op met het Leercentrum. We beschikken over een groot netwerk van mogelijke leveranciers om in te kunnen spelen op je vraag. En we weten wat we intern kunnen ontwikkelen. Daarmee benutten we aanwezige kennis en houden we de kosten laag. Het Leercentrum beschikt ook over de kennis om extern aanbod didactisch te beoordelen en we onderhandelen over de prijs, als daartoe mogelijkheden zijn. Dus laat de offerte voor een opleiding, training of workshop altijd via het Leercentrum lopen!

Voor alle regio's is er nu een tool beschikbaar waarmee teams inzicht kunnen krijgen in wat ze in 2015 kunnen doen met het budget voor leren. Teams beschikken vanaf januari 2015 over een eigen budget voor leren. In gesprek met de teamleider, leidinggevenden of doelgroepmanager bepaalt het team hoe het budget in 2015 het beste kan worden ingezet. De tool helpt om inzicht te krijgen in de ruimte die er nog is nadat alle verplichte opleidingen zijn geregeld. De tool kan helpen om daarin verantwoorde keuzes te maken. Kleine regionale verschillen maken dat er een tool is voor de regio Zeeland en West-Brabant, voor Goeree Overflakkee en Zuid-Holland zuid.  Zijn er vragen, neem dan contact op met het Leercentrum.

Indien je gebruik maakt van het aanwezige aanbod:  

Kiezen
Je kiest de leeractiviteit die je wilt volgen. Ieder team beschikt, met ingang van 1 januari 2015, op jaarbasis over een budget voor leren (zie begroting). Indien er kosten verbonden zijn aan de leeractiviteit check dan binnen je team of er nog geld beschikbaar is, of jullie als team het een goede investering vinden en het past bij de prioriteiten van dit jaar. Is het team akkoord dan kun je je inschrijven via het Leerplein. 

Heb je nog vragen? 
Dan kun je terecht bij het Leercentrum:
Telefoonnummer: 0187 898790
e-mailadres: leercentrum@zuidwester.org

Wanneer je graag een leeractiviteit in eigen tijd en op eigen kosten wilt volgen, is dat natuurlijk altijd mogelijk. Je ontvangt dan een factuur via je Zuidwester mail adres.

Aanmelden
Medewerkers van Zuidwester loggen in op het Leerplein om zich aan te melden.

Na ontvangst
Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de aanvrager hiervan een bericht per e-mail. In dat e-mail bericht staan de nadere details over je aanmelding.

Kosten
Bij elke leermogelijkheid staat vermeld wat de kosten zijn van deelname. De kosten zijn gebaseerd op de kosten die het Leercentrum maakt om deze activiteit aan te bieden. Voor medewerkers van Zuidwester geldt dat de kosten door het Leercentrum rechtstreeks geboekt  worden op de desbetreffende kostenplaats van de afdeling waar de medewerker werkzaam is. In de maandelijkse overzichten in Costa staat vermeld hoeveel is besteed c.q. hoeveel nog beschikbaar is.

Annuleren
Annulering van groepsactiviteiten:

Wanneer er interne trainers betrokken zijn geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 14 dagen voor de start van een activiteit.

Na deze datum is de deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien je onverwachts verhinderd bent, is vervanging door een collega uiteraard mogelijk. We verwachten dan wel dat je de vervanging door iemand anders meldt bij het leercentrum via leercentrum@zuidwester.org. Vermeld daarbij uiteraard wanneer je aan welke activiteit zou deelnemen en wie jou vervangt.

Voor deelname aan collectieve leeractiviteiten door externe trainers geldt dat annuleren mogelijk is tot 1 maand voor de start.

Voor het Leercentrum geldt dat zij leeractiviteiten kan annuleren als er minder inschrijvingen zijn dan het minimum aantal. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als hierboven genoemd.