Tillen en transfereren - vervolg: herhaling en verdieping

Waar gaat het over?: 

Het onderhouden en vergroten van het professioneel handelen van medewerkers op het gebied van tillen en transfereren van cliënten van Zuidwester.

Voor wie?: 
Medewerkers, die werken met cliënten die hulp nodig hebben bij tillen en transfers, en die maximaal twee jaar geleden de basiscursus of vervolgcursus gevolgd hebben.
Wat ga je ontwikkelen?: 

* Je kijkt kritisch naar het eigen handelen en dat van collega's.

* Je verdiept en breidt de geleerde technieken van de basis leeractiviteit uit, gericht op toepassing op de werkplek. 

En hoe verder?: 

De leeractiviteit ‘Tillen en transfereren vervolg: herhaling en verdieping’ moet één keer per twee jaar gevolgd  worden.

Wat komt er aan bod?: 

In deze leeractiviteit bouwen we verder op de kennis opgedaan in de basisleeractiviteit. Ook bespreken we praktijksituaties aan de hand van de ontvangen inventarisatieformulieren.
Je breidt je vaardigheden uit op het gebied van technieken en gaat met elkaar in gesprek over praktijksituaties. 
Je zoekt samen naar oplossingen voor problemen op het gebied van Tillen en transfereren; je bespreekt deze en je oefent technieken.

Hoe lang duurt het?: 
3 uur
Met wie?: 
Maximaal 8 deelnemers; regio Goeree, met co-trainers ergocoach 10-12 deelnemers.
Hoe duur?: 
Zie interne prijslijst, voor externe klanten: offerte op aanvraag
Welke leerstijl?: 
Participeren
Oefenen