Seksuele gezondheid – Team Aandachtsfunctionaris Seksuele Gezondheid LVG/MVG

Waar gaat het over?: 

Seksuele gezondheid gaat over je emotioneel, fysiek en psychisch prettig voelen voor wat betreft seksualiteit.
Het is hiervoor nodig om prettige en veilige seksuele ervaringen te hebben, zonder dwang, zonder discriminatie en zonder geweld.

In deze leeractiviteit leren de Team AandachtsFunctionarissen (TAF) om seksuele gezondheid en seksualiteit bespreekbaar te maken in hun team.

 

Deze leeractiviteit is voor de begeleiders die hebben aangegeven TeamAandachtsfunctionaris te worden of te zijn en werkzaam zijn op een locatie passend bij de ondersteuningslijnen ZelfActief, ZelfGeregeld, ZelfVaardig of ZelfBegrepen. Voor degene die meer interesse hebben in andere onderwerpen passend bij seksuele gezondheid zijn andere leeractiviteiten aangewezen, beginnend bij de basismodule seksuele gezondheid of seksuele gezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

 

Wat ga je ontwikkelen?: 

* Je ziet het belang van seksuele vorming bij cliënten met een laag ontwikkelingsniveau.

* Je bent je bewust van de aanwezigheid en verschijningsvormen van seksualiteit binnen de doelgroep.

* Je hebt kennis van de psychoseksuele ontwikkeling.

* Je kunt de seksuele ontwikkeling en seksuele voorvallen van de cliënten bespreekbaar maken met collega’s.

En hoe verder?: 

Voor de TAFS wordt 3 a 4 keer per jaar een terugkombijeenkomst georganiseerd binnen de eigen regio.
Verdere verdieping in het onderwerp seksuele gezondheid kan behaald worden door deel te nemen aan een van de vervolgmodules.

Wat komt er aan bod?: 

Je bespreekt met elkaar je mening en visie over seksualiteit. Je leert seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking te herkennen.
Je leert hoe je in een gesprek met collega’s en ouders seksualiteit bespreekbaar te maken.

Hoe lang duurt het?: 
2 bijeenkomsten van 4 uur
Met wie?: 
7 tot 20 deelnemers
Hoe duur?: 
Zie interne prijslijst, extern is op te vragen via het Leercentrum.
Welke leerstijl?: 
Participeren
Oefenen
Kennis verwerven