Methodiek LACCS - basis

Waar gaat het over?: 

Een goed leven, dat willen we allemaal! Het LACCS programma biedt een duidelijke visie op “Goed Leven” voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB).
De tijd dat mensen alleen maar “goed verzorgd” hoefden te worden, ligt gelukkig ver achter ons. En jij als begeleider speelt daarin een belangrijke rol.
Voor een “Goed Leven” moet het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn; Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.
Het LACCS programma bevat alle elementen die je als begeleider nodig hebt, om te kunnen werken aan een goed leven voor mensen met EVMB.
Deze leeractiviteit bouwt voort op de methode Gentle Teaching.

Voor begeleiders die werken met cliënten binnen de ondersteuningslijn ZelfVerzorgd. Cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking of ernstige meervoudige beperking en de ouder wordende cliënt.

Wat ga je ontwikkelen?: 

Je ontwikkelt een visie en een werkwijze om als begeleider te kunnen werken aan een “Goed Leven” voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
Dit doe je door erachter te komen wat van waarde is voor het leven van de cliënt, door de zogenoemde LACCS-waarden.
Daarnaast krijg je een beter beeld van het niveau van je cliënt. Je leert hoe hij de wereld om zich heen beleefd en wat je wel en niet van hem mag verwachten.
Deze manier van kijken wordt het ontwikkelingsdenken genoemd.

Wat komt er aan bod?: 

In deze leeractiviteit komen alle vijf gebieden van het LACCS aan bod. Per LACCS gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd, waar elke cliënt behoefte aan heeft.
Daarnaast leer je hoe je aan de hand van de waarden een “Goed Leven” gesprek kunt voeren in de driehoek.
Verder leer je om het niveau van de cliënt beter te begrijpen door te leren over het ontwikkelingsdenken.

De drie fases van het ontwikkelingsdenken komen aan bod: de sensatie fase, klik-fase en begrijpfase. Aan de hand van filmfragmenten maak je het ontwikkelingsdenken eigen.
Tevens wordt stilgestaan bij het maken van écht contact met cliënten en welke principes hierbij van belang zijn.
De kennis over het ontwikkelingsdenken leert je beter te bepalen wat je van de ander kunt verwachten en hoe je hem/haar bij activiteiten kunt betrekken.

Verder wordt er aandacht besteedt aan de praktische invulling van het LACCS programma (denk aan: methodisch werken, opstellen van doelen, invulling van overlegmomenten e.d).
Tijdens de leeractiviteit wordt er gevraagd beeldmateriaal te maken van cliënten. Belangrijk dat daarvoor toestemming gevraagd wordt aan wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe lang duurt het?: 
3 dagen van 6 uur per dag
Hoe duur?: 
Zie interne prijslijst, voor externe klanten: offerte op aanvraag
Welke leerstijl?: 
Onderzoeken
Participeren
Oefenen
Kunst afkijken
Themas: