VRH module injecteren - subcutaan en intramusculair

Waar gaat het over?: 

Subcutaan en intramusculair injecteren.

Voor wie?: 
Alle (ondersteunend) medewerkers in de directe zorg voor cliënten die de voorbehouden handelingen m.b.t. injecteren uitvoeren bij cliënten.
Wat ga je ontwikkelen?: 

Na de module Injecteren subcutaan en intramusculair weet je de theoretische aspecten van het subcutaan en intramusculair injecteren.
Je kan verschillende soorten injecties toedienen en handelt volgens protocol. Je bent je bewust van de complicaties die kunnen ontstaan.
Je houdt rekening met de gevoelens van de cliënt/draagt zorg voor een zorgvuldige benadering en bejegening van de cliënt tijdens het toedienen van de injectie.

Tijdens deze module is er aandacht voor de ontwikkeling van de volgende competenties:
- Gestructureerd, methodisch en kostenbewust werken
- Omgaan met grenzen (grenzen bepalen voor zichzelf, maar ook in de omgang met de cliënt en daarnaar handelen).
- In de omgang met de zorgvrager specifieke wet- en regelgeving in het dagelijks werk (BOPZ, BIG, ARBO, WGBO, WBP, klachtenrecht, medezeggenschap, bewindvoering) toepassen.
- Ondersteunen van de cliënt (in staat zijn verpleegtechnische handelingen nauwgezet en secuur uit te voeren).
- De cliënt nauwgezet verplegen en begeleiden en secuur omgaan met de meervoudige beperking, zodat de doelen van de cliënt worden gerealiseerd en waarbij de kans op letsel bij cliënten zo veel mogelijk wordt beperkt. 

 

En hoe verder?: 

De e-learning module kun je volgen via het Leerplein. Na een voldoende theorietoets schrijf je in op de praktijkles. 
Bij voldoende resultaten ben je bevoegd en bekwaam voor deze handeling. De bekwaamheids-registratie blijft 3 jaar geldig binnen Zuidwester.
 

Wat komt er aan bod?: 

De module bestaat uit een e-learning module en een praktijkles die afgesloten wordt met een praktijktoetsing.
De e-learning module bestaat uit verschillende onderwerpen:
* Anatomie
* Injecteren
* Complicaties
* Veilig werken
* Bekwaam blijven

 

Hoe lang duurt het?: 
Voor de e-module en theorietoets heb je 1 uur nodig. De praktijkles duurt circa 1 uur, de praktijktoetsing circa 10-15 minuten per protocol.
Hoe duur?: 
Zie interne prijslijst, extern is op te vragen via het Leercentrum.
Welke leerstijl?: 
Oefenen
Kennis verwerven