Omgaan met verlies en rouw

Waar gaat het over?: 

Verlies en rouw is een onderwerp waar we allemaal, vroeg of laat, mee te maken kunnen krijgen zowel in het werk als privé.
Deze leeractiviteit omvat zowel de theorie als praktische oefeningen.
 

Voor wie?: 
Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers
Wat ga je ontwikkelen?: 

Aan het einde van dit dagdeel kan de deelnemer de 5 fases van een rouwproces volgens Elisabeth Kübler Ross herkennen bij een cliënt en heeft de deelnemer
handvatten om ondersteuning te bieden aan de individuele cliënt (afhankelijk van zijn niveau), en/of aan zijn collega, in het rouwproces.

  • De deelnemer kan de 5 stadia van het rouwproces volgens het model van Kübler-Ross herkennen en benoemen.
  • De deelnemer kan de 4 niveaus van de verstandelijke beperking en de daarbij behorende beleving van verlies en de bijbehorende ondersteuning herkennen en benoemen.
  • De deelnemer kan de geboden ondersteuning aanpassen aan het niveau van de verstandelijke beperking van de cliënt. 
Wat komt er aan bod?: 

• Eigen ervaringen/beleving
• 5 rouwfases volgens Elisabeth Kübler-Ross  of rouwtaken
• Ontwikkelingsleeftijden en rouwproces
• Handvatten ter ondersteuning van de cliënt
• Eigen rouwproces en dat van je collega
• Praktische oefening
• Uitwisselen van ervaringen uit de praktijk.

Hoe lang duurt het?: 
1 dagdeel
Waar?: 
Nader te bepalen
Met wie?: 
Min 8 - max. 15 deelnemers.
Hoe duur?: 
Zie interne prijslijst, voor externe klanten: offerte op aanvraag
Door wie?: 
Interne trainer
Welke leerstijl?: 
Participeren
Oefenen
Kennis verwerven